Highland Conference Hotel Patkon Rozwora Spółka Komandytowa

  • Lokalizacja: Skarboszewo 30, 09-152 Naruszewo
  • Strona internetowa: highlandhotel.pl
  • Telefon: 60 633-62-05

  • NIP: 118-06-97-841
  • KRS: -
  • REGON: 015596538